top of page
depositphotos_30608037-stock-photo-face-of-david-by-michelangelo.jpg

Advokat Venås: Spesialist innenfor fast eiendom.

Med 20 års erfaring knyttet til eierskiftesaker og tilgrensende områder, der jeg har jobbet på alle sider av bordet, skal jeg kunne ivareta dine interesser i alle spørsmål og problemstillinger knyttet til dette rettsområde.

Beskyttelse av dine interesser og korrekt rettslig posisjonering vil være førsteprioritet.

Advokat Ketil Krohn Venås

Ketil Krohn Venås er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med rettsområder knyttet til avhending av fast eiendom, eierskifteforsikring, bustadoppføring, håndverkertjenester, entreprise, sameie- og borettslagsrett, eiendomsmegleransvar og takstmannsansvar.

 

Utover å yte alminnelig rådgivning har Ketil Krohn Venås også omfattende prosedyreerfaring. Han har videre lang erfaring med forhandlinger og meklinger på disse områdene. Han har jobbet som advokat for boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring.

 

Ketil Krohn Venås holder også jevnlig kurs og foredrag om eiendomsrettslige temaer, bl.a. for Norsk Takst, NEK og Universitetet i Stavanger. 

  • Advokatfirmaet SGB AS (2019 - )

  • Dæhli Bull & Co advokatfirma (2013-2018)

  • NCL AS (2002-2013)

  • OBOS (2001-2002)

Samarbeidende advokater

Advokat Andreas Langeland
Langeland har en unik og bred prosedyreerfaring for ting- og lagmannsretter over hele landet.

Besøk nettsiden ​

Advokat Sindre Stave
Advokat Stave har mer enn 20 års erfaring med eierskifte
og forsikringsrett. 

Besøk nettsiden 

Court

Parkveien 53 B

Parkveien 53 B

Kontaktinformasjon

Parkveien 53 B

+4797580072

Innledende samtale og vurdering er gratis

I den innledende samtalen avklares eventuelle forsikringsordninger f.eks Rettshjelp og boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikring.

 

Har du rettshjelp vil du ha dekning på kroner 100 000,- fra det oppstår tvist med motparten. 

 

Foreligger det boligkjøperforsikring har man normalt krav på dekning av deler av advokatsalæret, normalt offentlig salærsats samt dekning av takster. 

 

Boligkjøperforsikring og rettshjelps forsikring vil normalt kunne kombineres. 

 

bottom of page